fbpx

You can read the House Rules in the following languages:

ENG, GER, MON, SRB, SVK, TGL, TUR, UKR, VIE

KUĆNI RED

Važi: od 01.02.2014 do povlačenja

Što se odnosi na sve nekretnine koji pripadaju Staff House Zrt-u i obavezan je za sve stanovnike – i važi zajedno sa posebnim Kućnim redovima za određene zgrade. Ovaj Kućni red je prevod kućnog reda sa mađarskog jezika, u slučaju sporova, merodavna je verzija na mađarskom jeziku.

Kućni red definiše prava i obaveze stvarnih korisnika stambenih prostora i drugih lica koja borave u stambenim jedinicama i u njihovim zajedničkim prostorijama („prebivalište“), kojima upravlja Staff House Zrt, sa ovim kućnim redom je definisano i međusobno ponašanje stanovnika. Sve ovo uključuje osnovna pravila koja su neophodna za društveni suživot, a Kućni red obuhvata pravilnu i bezbednu upotrebu stambene zgrade, nepokretnosti, prostorija i uređaja i očuvanje njihovog stanja, pored toga sadrži i dodatne zahteve koji ne mogu da se prepisuju u posebnim zakonskim uredbama.

Kućni red obuhvata celokupnu površinu stambenog objekta, odnosno sve prostorije korišćene imovine i sva lica koja ulaze u objekte, koriste je ili u njoj borave stalno ili privremeno. Stanar, posetilac ili druga lica koja ulaze dužni su da se pridržavaju pravila sadržanih u kućnom redu, čije nepoštovanje može dovesti do isključenja, a u nekim slučajevima mogu se primeniti i druge pravne posledice protiv stanara, koji ne pridržavaju Kućni red.

Svi stanari su u obavezi da se u potpunosti pridržavaju svih uputstava dobijenih od osoblja Staff House Zrt.

Staff House Zrt ima pravo da u bilo kom trenutku jednostrano izmeni Kućni red, koji objavljuje na svom zvaničnom sajtu (www.staffhouse.hu i na munkasszallok.hu).

 1. U zgradu mogu ući samo lica (stanari) koji imaju u zgradi prijavljeno prebivalište i zaposleni u Staff House Zrt. Za ulazak u objekt svih drugih osoba, uključujući rođake i goste stanara, potrebna je pismena dozvola Staff House Zrt-a. U nedostatku navedenih propisanih dozvola, ulazak stranaca u objekt je ZABRANJENO i smatra se neovlaštenom ulazom u objekt, što povlači pravne posljedice prema relevantnim zakonskim propisima. Stanovnici sa pravom pristupa mogu koristiti samo puteve, hodnike i stepenice koji su im određeni.
 2. Prijem gosta na mestu stanovanja je dozvoljeno do 21.00 sati uz prethodnu najavu i saglasnost Domara – u slučaju da nema drugih ograničenja -.
 3. Na prostorima, parceli koja pripada stanovanju – dvorište, vrt itd. – i u unutrašnjosti zgrade je strogo ZABRANJENO pravljenje/čuvanje/snimanje/prenos bilo kakvog zvučnog, slikovnog, audio-vizuelnog zapisa/informacija/drugih podataka, sa izuzetkom koji je naveden u ovoj tački. U unutrašnje prostore Staff House Zrt.-a dozvoljeno je unošenje elektronski uređaji koji omogućavaju gore navedene aktivnosti – uključujući kamere/mobilne telefone/druge ručne komunikacione uređaje –, odnosno snimanje sa njima samo pod uslovom da slike/filmovi/snimci kreirani/snimljeni/čuvani podaci sa korišćenjem takve opreme se koriste isključivo u lične/privatne a ne za komercijalne svrhe, ili za predstavljanje i objavljivanje široj javnosti, i ako oni ne krše prava privatnosti ili propise o upravljanju podacima. Kršenjem ovog pravila se smatra svaki postupak ili akt koji odstupa od navedenog propisa, što u svakom slučaju ima pravne posledice.
 4. Alate koji ugrožavaju javnu bezbednost (alate za ubadanje ili sečenje sa oštricama ili reznim ivicama nerazumne veličine za upotrebu u kuhinji, zvezde za bacanje, opružne noževe ili uređaje koji izbacuju druge predmete i koji mogu da izazovu fizičke povrede: npr. luk, samostrel, francuski nož, harpun, praćka, olovni štap, gumene palice, bokseri, elektrošokeri, gasni sprejevi težine veće od 20 g materijala za punjenje itd.) unositi u prostor stanovanja, stambenih jedinica ili zajedničke prostorije je ZABRANJENO!
 5. Po dolasku možete useliti u obeleženu stambenu jedinicu samo nakon popunjavanja obrazaca za registraciju, odnosno drugih dokumenata i izjava.
 6. Sve prostorije se moraju koristiti po nameni, posebno toaleti: muškarci i žene mogu ih koristiti odvojeno prema polu, ZABRANJENO je korišćenje toaleta rezervisanih za suprotni pol u hostelu! U slučaju da neka osobe nepravilno koristi alate ili prostorije, Staff House Zrt ne preuzima odgovornost za nezgode nastale usled nepravilne upotrebe alata i prostorija kao ni za posledice ovakvih aktivnosti.
 7. Redovno čišćenje stambenih jedinica je zadatak i dužnost stanara stambene jedinice. Čistoću stambene jedinice jednom nedeljno proveravaju zaposleni u Staff House Zrt. – Upravnik područja, Domar, Upravnici Staff Housa – za šta stanari moraju da obezbede pristup stambenim prostorijama po svakom slučaju. Pregled stambenih jedinica se ne može odbiti, ometanje ili neuspeh postupka će rezultirati pisanim upozorenjem, a u ozbiljnijim slučajevima i trenutnim iseljenjem.
 8. Za očuvanje stanja objekta i mašine postavljene u objektu (nameštaj, veš mašina, sušara, šporet za kuvanje pirinača, TV, frižider i dr.) kao i za štete nastale usled njihovog oštećenja odgovara lice koje je prouzrokovalo štetu. Ugradnja i popravka električnih konektora je ZABRANJENA!
 9. Strogo je ZABRANJENO unositi druge električne potrošače u stambene jedinice, osim električnih potrošača koje obezbeđuje Staff House! Izuzeci su punjači za mobilne telefone, laptopovi, tableti i manji elektronski uređaji za zabavu. U slučaju kršenja ovoga pravila, sačiniće se zapisnik i uređaj(i) date osobe mogu biti zaplenjen od strane Staff House Zrt.-a (Domar, Upravitelj), koji će biti vraćeni vlasniku kada se ovaj stanovnik iseli iz stambene jedinice.
 10. Svi stanari u stambenoj zgradi materijalno su odgovorni i treba da se obračunavaju sa posteljinama, nameštajem, opremom i ključevima koji pripadaju stambenoj jedinici.
 11. U stambenoj jedinici dozvoljeni su samo ukrasi koji ne oštećuju teksturu zidova i nameštaja stambene jedinice. Propisom je obuhvaćena i zabrana ugradnje individualno projektovanih sušara za veš, vešalica i kvake (i drugih uređaja koji zahtevaju montažu i koji utiču na konstruktivne elemente i opremu stambene jedinice).
 12. ZABRANJENO je unositi predmete u sobu iz zajedničkih prostorija, kao i iznositi nameštaje iz stambenih jedinica.
 13. Na teritoriji stanovanja svi su dužni da se pridržavaju službene propise protivpožarnih zaštita i zaštite od nezgoda.
 14. Na teritoriji stanovanja pušenje je dozvoljeno samo za to predviđanim mestima. Strogo je ZABRANJENO pušiti u zajedničkim prostorijama, u sobama, kao i na pripadajućim balkonima i u prozorima!
 15. U društvenim prostorijama i u prostorima za zajedničku upotrebu mora se izbegavati bučno ponašanje i aktivnosti koje remete mir drugih bez obzira na doba dana. I u ovim prostorijama je strogo ZABRANJENA konzumacija alkohola!
 16. Na teritoriju i u objekte Staff House Zrt-a ZABRANJENO je unositi bilo kakve droge, narkotika i opojnih supstanca koje menjaju svest, kao i njihovo korišćenje na ovim prostorima i u zgradama!
 17. Audio i video uređaji u privatnom vlasništvu (telefoni, tableti, plejeri, zvučnici, itd.) mogu se koristiti na način da oni ne remete mir drugih.
 18. Prijem nenajavljenih gostiju ili manjih skupova (proslava, zabava) u prostorijama može se vršiti samo uz prethodnu najavu i dozvolu Domara, i u skladu sa navedenim pod tačkom 2., pod uslovom da se realizacija okupljanja ili skupa (buka, zvučni efekti, karakter) ne smeju da narušavaju mir ostalih stanara koji provode vreme odmarajući se u smeštaju, kao ni onih koji žive u okolini stanovanja.
 19. Hrana koja se priprema na šporetu ili u mikrotalasnoj peći nije dozvoljeno ostavljati bez nadzora, u suprotnom posuđe – i njihov sadržaj – će biti uklonjeni.
 20. Zajedničke i društvene prostorije moraju biti ostavljene čiste i uredne nakon upotrebe. Ko na bilo koji način isprlja ili ošteti zajedničke i društvene prostore preko granica koje proizilaze iz normalnog i redovnog korišćenja, dužan je da odmah po svom trošku očisti ove prostore (uključujući i zaprljane kuhinje, toaleta i tuševa), odnosno da nadoknadi štetu koja je izazvana.
 21. ZABRANJENO je skladištenje smeća i predmeta u hodnicima, makar i privremeno, i ZABRANJENO je nagomilavanje otpada u celom prostoru stanovanja.
 22. Zarazni bolesnik ne sme boraviti u zoni stanovanja, ili je to moguće samo u skladu sa direktnim odredbama Staff House Zrt-a (npr. karantin).
 23. Iz higijenskih razloga i radi zaštite sistema za odvodnjavanje, u sanitarnim prostorijama i u kuhinjama stana ZABRANJENO je pripremanje hrane, bacanje otpada i ostataka od kuvanja u blokove vodovodne odvode (WC, tuševi, kade). Vodovodni blokovi i uređaji za odvod vode koji su u njih ugrađeni treba da se koriste samo za njihovu namenu. Odlaganje kuhinjskog otpada dozvoljeno je samo u za to postavljenom kontejneru za prikupljanje. Ignorisanje pravila smatra se ozbiljnim kršenjem kućnog reda, koje – pored prenošenja relevantne finansijske štete – može biti kažnjeno i sa momentalnim iseljenjem.
 24. Iz higijenskih razloga ZABRANJENE su sve pripremne radnje vezane za kuvanje od sirovine za hranu, kao i nepravilno skladištenje otpada i ostatka od hrane (prihvaćena procedura: skladištenje u frižideru, u posudi koja se zaključava) u dnevnim sobama, u toaletu, i/ili u kupatilo ili bacajući ga u kanalizaciju. U stambenim jedinicama zabranjena je upotreba šporeta za pirinač i drugih ekspres šporeta (električnih i drugih). Ignorisanje pravila smatra se ozbiljnim kršenjem kućnog reda, koje – pored prenošenja relevantne finansijske štete – može biti kažnjeno i sa momentalnim iseljenjem.
 25. Nepoštovanje lične higijene i čistoće životne sredine dovodi do isključenja iz zajednice. ZABRANJENO je bacanje predmeta, otpada, ili sipanje tečnosti sa prozora stambene zgrade!
 26. Gajenje biljaka u prozoru, na balkonu ili u hodniku je dozvoljena samo bez štete interesa drugih i u skladu sa važećim propisima o zaštiti od pož
 27. Stanarima na teritoriji smeštaja radnika ZABRANJENO je držanje pasa, mačaka i drugih kućnih ljubimaca!
 28. U slučaju preseljenja iz jedne stambene jedinice u drugu, stanovnik je dužan da surađuje sa predstavnikom stanovanja.
 29. Bez dozvole Domara i/ili Staff House Zrt.-a, ZABRANJENO je samostalno preseljenje u drugu stambenu jedinicu, što može dovesti do nasilnog iseljavanje iz stambene jedinice.
 30. Stanovnici koji su zvanično prijavljeni i smešteni u zgradama Staff House Zrt dužni su da prijave svoje odsustvo, ako je to duže od 5 dana, unapred pisanim putem (pismo, mejl) upravniku. U nedostatku prethodnog pismenog obaveštenja, u slučaju odsustva duže od 5 dana, ovaj stanovnik može biti izjavljen i iseljen iz mesta prebivališta. U tom slučaju, Staff House Zrt se obavezuje da će sačuvati i vratiti zaostalu imovinu (alatke, predmete i sl.) u roku od 15 dana od početka odsustva.
 31. Stanovnici koji su zvanično prijavljeni i smešteni u zgradama Staff House Zrt mogu se iseliti na osnovu sopstvene odluke nakon svoje pismene izjave, ali Staff House Zrt može odbiti da ih prima za ponovno useljenje u narednih 60 dana.
 32. Iseljavanje je moguće nakon konsultacije sa domarom, zajedničkim popunjavanjem i potpisivanjem papira za odlazak i inventara sobe. Prostorije i oprema se moraju predati očišćene i vrćene u prvobitno stanje.

U slučaju podnošenja zahteva ili izjave prema Staff House Zrt-u – ako je sačinjena na inostranom jeziku – stanovnik koji podnosi zahtev/daje izjavu dužan je da uključi osobu za vezu koju delegira njegov poslodavac, a koja ima poznavanje jezika neophodnih za jasnu komunikaciju, u datom komunikacijskom procesu i za sređivanje ovih poslova.

U slučaju bilo kakvog zahteva ili problema, prvo što treba da uradite je da kontaktirate domara smeštaja!

Nepoštovanje ili kršenje bilo koje tačke Kućnog reda može dovesti do momentalnog isključenja iz mesta stanovanja!

Poznavanje i poštovanje ovih pravila vas ne oslobađa od poznavanja i poštovanja kućnih pravila sopstvenih zgrade.

+