fbpx

H á z i r e n d

– mely a lakóegységre/szállásra vonatkozó egyedi házirend hiányában, vagy amellett, kiegészítésképpen alkalmazandó –

 

A házirend meghatározza az alapvető szabályokat, amelyek a társas együttéléshez nélkülözhetetlenek, továbbá előírja a lakóépületek, ingatlanok rendeltetésszerű használatára, állagának védelmére szolgáló, külön jogszabályban nem rögzíthető követelményeket.

Hatálya kiterjed a szálló minden helyiségére és mindazon személyekre, akik a lakóépületet használják, állandó vagy ideiglenes jelleggel ott tartózkodnak. A lakónak kötelessége betartani a házirendben foglalt szabályokat, amelynek be nem tartása esetén a lakó írásbeli figyelmeztetésben részesül, vagy súlyos esetben a szállóról történő azonnali kizárást vonhat maga után!

 1. Érkezéskor a szobákat elfoglalni csak a bejelentő lap kitöltése után szabad.
 2. Minden helyiséget rendeltetésszerűen kell használni, különös tekintettel a mosdókra: férfiak és nők nemek szerint megkülönböztetve használhatják, ettől eltérni TILOS!
 3. A szobák rendszeres takarítása a szoba lakóinak feladata és kötelessége. A szobák tisztaságának ellenőrzését hetente a Staff House Zrt. munkatársai végzik, ehhez a lakóhelyiségekbe való bejutást a lakóknak biztosítaniuk kell.
 4. Az épületben elhelyezett tárgyakért, gépekért (bútor, mosógép, TV, hűtőszekrény stb.), azok állagának megóvásáért és azok rongálódásából eredő károkért a kárt okozó személy a felelős. Az elektromos csatlakozókat szerelni és javítani TILOS!
 5. A szobába, a Staff House által biztosított elektromos fogyasztókon kívül más, saját fogyasztót bevinni szigorúan TILOS! Kivételt képez a mobiltelefontöltő, laptop, tablet és kisebb szórakoztatóelektronikai berendezés.
 6. A lakóépületben a szobákhoz tartozó ágyneművel és a kulcsokkal minden lakó elszámolási kötelezettséggel és anyagi felelősséggel tartozik.
 7. A szobákban csak olyan díszítés engedhető meg, amely nem tesz kárt a szobák falának és berendezéseinek állagában.
 8. Az épület területén a hatósági tűzrendészeti és balesetvédelmi előírásokat mindenki köteles betartani.
 9. A munkásszállás területén csak az arra kijelölt helyen megengedett a dohányzás. Dohányozni a közösségi helyiségekben és a szobákban szigorúan TILOS!

A közösségi és közös használatra szolgáló helyiségekben és területeken napszaktól függetlenül tartózkodni kell minden, mások nyugalmát zavaró zajos magatartástól és tevékenységtől. Az alkohol fogyasztása ezekben a helyiségekben szigorúan TILOS!

 1. A közösségi helyiségekben lévő tárgyakat a szobába vinni, bútorokat a szobából kivinni TILOS!
 2. A külön tulajdonban lévő elektromos készülékek úgy üzemeltethetők, hogy mások nyugalmát ne zavarják.
 3. Tűzhelyen/mikróban készülő ételt felügyelet nélkül hagyni TILOS, ellenkező esetben az edények eltávolításra kerülnek.
 4. A közös használatra szolgáló és közösségi helyiségeket használat után tisztán és rendben kell átadni. Aki bármilyen módon a közös használatú helyeket, illetve területeket beszennyezi vagy megrongálja, köteles a szennyeződést saját költségén haladéktalanul megszüntetni, (ideértve a WC és a zuhanyzó szennyezését is) illetve az okozott kárt megtéríteni.
 5. A folyosókon lomok tárolása átmenetileg is TILOS, valamint a szálló egész területén a hulladék felhalmozása is TILOS.
 6. A szálló területén fertőző beteg nem tartózkodhat.
 7. A személyi higiénia és a környezeti tisztaság be nem tartása a közösségből való kizárást vonja maga után. A lakóépületek ablakaiból tárgyakat kidobni, folyadékot kiönteni TILOS!
 8. Ablakban, erkélyen, folyosón növényeket ápolni csak mások érdeksérelme nélkül szabad.
 9. Ebet, macskát és más kedvtelésből tartott állatot a munkásszállás területén tartani TILOS!
 10. A szállásokon vendég fogadása a Házmester előzetes értesítésével és hozzájárulásával 21.00-ig engedélyezett.
 11. Az egyik szobából a másikba való költöztetés esetén a lakó köteles együttműködni a szállás üzemeltetőjével és elfogadja azt.
 12. Kiköltözés a Házmesterrel való egyeztetés után a kilépő papír és a szobaleltár együttes kitöltésével és aláírásával lehetséges. A szobákat, a berendezéseket kitakarítva és eredeti állapotba visszarendezve kell átadni.

Bármilyen kérés, probléma esetén elsőként a szállás Házmesteréhez kell fordulni!

A házirend bármely pontjának be nem tartása a szállóról történő azonnali kizárást von maga után!

A jelen házirend ismerete és betartása nem mentesít a szállás saját házirendjének ismerete és betartása alól.

+