fbpx

You can read the House Rules in the following languages:

ENG, GER, MON, SRB, SVK, TGL, TUR, UKR, VIE

EV KURALLARI

Geçerlilik Tarihi: 01.02.2024, geri alınıncaya kadar geçerlidir

İşbu politika, Staff House Zrt. tarafından işletilen tüm evler için geçerlidir ve tüm sakinler için bağlayıcıdır – herhangi bir gerçek binaya özgü ev kurallarıyla birlikte geçerlidir. İşbu politika Macarca dilinde kaleme alınan Macarca aslının tercümesidir; Farklılık veya tutarsızlık olması durumunda Macarca aslı geçerli olacaktır.

Bu politika, Staff House Zrt. firması („ikamet firması”) tarafından işletilen yerleşim birimlerinde ve ilgili ortak birimlerde yaşayan kişilerin ve tesislerde kalan diğer kişilerin haklarını, yükümlülüklerini ve davranışlarını belirler. Topluluk olarak birlikte yaşamak için gerekli olan temel kuralları içerir ve evlerin, konut birimlerinin, odaların ve ekipmanların uygun ve güvenli kullanımını, durumlarını korumalarını kapsar ve ayrı bir kurallar dizisinde ortaya konamayacak diğer ilgili gereklilikleri içerir.

İkamet edilen konutun tüm alanı, yani taşınmazın tüm odaları ve eve giren, kullanan, kalıcı veya geçici olarak ikamet eden tüm kişiler için kuralları kapsar. Bina sakinleri, ziyaretçiler veya binaya giren diğer kişiler, Ev Kurallarında belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür. Kurallara uyulmaması, sakinler için tahliye veya diğer yasal yaptırımlarla sonuçlanabilir.

Tüm sakinler, Staff House Zrt firmasının personeli tarafından kendilerine verilen tüm talimatlara tam olarak uymak zorundadır.

Staff House Zrt. firmasının resmi web sitesinde (www.staffhouse.hu ve munkasszallok.hu) yayınlanan Ev Kurallarını herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir).

 1. Yalnızca belirlenmiş bir yerleşim birimi (sakinler) ve Staff House Zrt. firmasının çalışanları binaya girebilir. Sakinlerin akrabaları ve misafirleri de dahil olmak üzere diğer tüm kişiler, Staff House Zrt. firmasının yazılı iznine sahip olmalıdır. Yukarıdaki kurallara uymadan herhangi bir üçüncü şahsın binaya girmesi YASAKTIR. Yukarıdaki gerekliliklere uyulmaması, izinsiz giriş teşkil edecek ve yürürlükteki yasalar uyarınca yasal işlem yapılmasına neden olacaktır. Erişim hakkına sahip sakinlerin yalnızca kendileri için belirlenmiş yolları, koridorları ve merdivenleri kullanmalarına izin verilir.
 2. Misafirlerin, aksi bir kısıtlama olmadığı sürece, önceden haber verilmesi ve Kapıcının önceden bildirimi ve onayı ile saat 21.00’e kadar konuta girmesine izin verilmektedir.
 3. Cihazlar kullanılarak oluşturulan/kaydedilen/saklanan görüntüler/filmler/kayıtlar/veriler yalnızca kişisel/özel kullanım içinse ve ticari amaçlar, kamuya sunum veya başka bir yayın için değilse ve bu herhangi bir gizlilik hakkını veya veri işleme düzenlemesini ihlal etmiyorsa, herhangi bir ses kaydının, görüntü kaydının, görsel-işitsel kayıt/bilginin/diğer verilerin konut arazisinde, bina içinde – avlu, ön bahçe vb. – ve binanın iç kısmında yapılması/saklanması/kaydedilmesi/iletilmesi, işbu maddede belirtilen istisnalar dışında kesinlikle YASAKTIR. Kameralar/cep telefonları/diğer el iletişim cihazları da dahil olmak üzere elektronik cihazların yukarıda belirtilen faaliyetler için yalnızca Staff House Zrt. firmasının tesislerinde kullanılmasına veya taşınmasına izin verilir. Yukarıdaki kurallardan sapan herhangi bir prosedür veya eylem, kuralların ihlali olarak kabul edilecek ve her durumda yasal sonuçlar doğuracaktır.
 4. Konut, konut birimleri ve ortak kullanım alanlarında kamu güvenliğini tehlikeye atan cihazların taşınması YASAKTIR (örn., makul olmayan boyutta bir bıçak veya kesici kenarlı mutfak eşyaları, fırlatma yıldızı, sustalı bıçak veya bedensel zarara neden olabilecek başka nesneler: örn. yay, tatar yayı, şef bıçağı, zıpkın, sapan, kurşun coplar, cop, muşta, elektrikli şok tabancası, 20 g’dan fazla şarjlı gaz spreyi, ).
 5. Kalacağınız yere ulaştığınızda, belirlenen yerleşim birimleri ancak kayıt formları ve diğer belgeler ve beyanlar tamamlandıktan sonra kullanılabilir.
 6. Tuvaletler başta olmak üzere tüm odaların amacına uygun kullanılması gereklidir: Kadın ve erkekler belirlenen şekilde ayrı ayrı kullanabilirler, binada karşı cinse ayrılan tuvaletleri kullanmak YASAKTIR. Tesis ve odaların amacına uygun kullanılmaması durumunda, uygunsuz kullanımdan kaynaklanan kazalardan veya sonuçlarından Staff House Zrt. firması sorumlu olmayacaktır.
 7. Konut birimlerinin düzenli olarak temizlenmesi sakinlerin sorumluluğu ve görevidir. Konut biriminin temizliği, Staff House Zrt. personeli – Bölge Müdürü, Kapıcı, Personel Evi Yöneticileri – tarafından haftalık olarak denetlenir ve bunun için konut birimlerine erişim her durumda sakinler tarafından garanti edilmelidir. Yerleşim birimlerinin denetimi reddedilemez, tıkanma veya uyulmaması yazılı bir uyarı ve ciddi durumlarda derhal tahliye ile sonuçlanacaktır.
 8. Binada bulunan eşya ve ekipmanların (mobilya, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, pilav pişirici, TV, buzdolabı vb.) durumunun korunmasından ve bunlara gelebilecek her türlü zarardan bina sakinleri sorumludur. Elektrik prizlerinin takılması veya onarılması YASAKTIR.
 9. Konut birimlerine Personel Evi tarafından sağlananlar dışında herhangi bir elektrikli cihaz getirilmesi KESİNLİKLE YASAKTIR. İstisnalar cep telefonu şarj cihazları, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve küçük ev aletleridir. Bu kuralın ihlali durumunda, bir rapor düzenlenecek ve ilgili cihaz(lar)a Staff House Zrt (Kapıcı, yöneticiler) tarafından el konulabilir ve ikamet eden bina dışına taşındığında iade edilebilir.
 10. Binada bulunan konut birimine ait nevresim, mobilya, eşya ve anahtarlardan tüm sakinler sorumlu ve mali olarak yükümlüdür.
 11. Dekorasyona ancak konutun duvarlarının ve mobilyalarının bütünlüğüne zarar vermediği takdirde izin verilir. Bu, ısmarlama çamaşır kurutma makinelerinin, askıların, askı aparatlarının ve konut biriminin yapısal elemanlarına veya ekipmanına kurulum gerektiren diğer cihazların kurulumunun yasaklanmasını içerir.
 12. Ortak alanlardaki eşyaların odalara, mobilyaların ise konut dışına çıkarılması YASAKTIR.
 13. Herkes, tesislerdeki resmi yangın ve kaza önleme yönetmeliklerine uymak zorundadır.
 14. Konut biriminin yalnızca belirlenmiş alanlarında sigara içilmesine izin verilmektedir. Ortak alanlarda, odalarda, pencerelerde ve balkonlarda sigara içmek kesinlikle YASAKTIR.
 15. Ortak alanlarda ve toplu kullanım alanlarında günün hangi saati olursa olsun gürültülü davranış ve başkalarının huzur ve sükunetini bozacak faaliyetlerden kaçınılmalıdır. Bu bölgelerde de alkol tüketimi kesinlikle YASAKTIR!
 16. Staff House Zrt firmasının tesislerine her türlü uyuşturucu, narkotik ve zihin değiştirici maddelerin getirilmesi ve/veya bunların tesis ve binalarda kullanılması YASAKTIR.
 17. Kişiye ait ses ve görüntü cihazları (telefon, tablet, oynatıcı, hoparlör vb.) başkalarının huzurunu ve sükunetini bozmayacak şekilde çalıştırılabilir.
 18. Daha önce haber verilmemiş misafir(ler)in ziyareti veya odalarda küçük toplantılar (kutlamalar, eğlenceler) düzenlenmesi, toplantı veya toplantının (gürültüsü, ses efektleri, doğası) dinlenme zamanlarını geçiren diğer sakinleri ve konutun çevresinde yaşayan insanları rahatsız etmemesi koşuluyla, yalnızca Kapıcı’nın önceden bildirimi ve izni ile ve bölüm 2’ye uygun olarak gerçekleştirilebilir.
 19. Ocakta/mikrodalgada pişirilen yiyecekler gözetimsiz BIRAKILMAMALIDIR, aksi takdirde kaplar ve içindekiler imha edilecektir.
 20. Ortak kullanım ve ortak odalar kullanımdan sonra temiz ve düzenli bir şekilde teslim edilmelidir. Ortak alanları herhangi bir şekilde normal ve amacına uygun kullanım sınırlarını aşan şekilde kirleten veya bunlara zarar veren kişi, bu kirliliği (mutfak, tuvalet ve duşların kirlenmesi dahil) derhal temizlemeli ve oluşan zararları tazmin etmelidir.
 21. Koridorlarda geçici olarak çöp depolanması YASAKTIR ve konutta çöp biriktirilmesi de YASAKTIR.
 22. Bulaşıcı hastaların yurt binasında veya yalnızca Staff House Zrt. firması tarafından doğrudan düzenlenen şekillerde (örn. karantina) kalmalarına izin verilmez.
 23. Hijyenik nedenlerden dolayı ve drenaj sistemlerini korumak için konutun tuvalet, duş, banyo ve mutfak alanlarında yemek hazırlamak, yemek pişirmekten kaynaklanan atık ve artıkları giderlere atmak veya giderlere dökmek YASAKTIR. Banyo ve tuvaletler ile bunlara monte edilen ekipman ve giderler yalnızca amacına uygun olarak kullanılmalıdır. Mutfak atıkları yalnızca bu amaç için kurulmuş kaplara atılabilir. Bu kurala uyulmaması, herhangi bir mali zararın ödenmesinin yanı sıra derhal tahliye ile cezalandırılabilen Ev Kurallarının ciddi bir ihlali olarak kabul edilir.
 24. Hijyenik nedenlerle, yaşam alanlarında çiğ yiyeceklerin hazırlanması da dahil olmak üzere yemek pişirmeyle ilgili tüm faaliyetlerin yanı sıra bunları odadaki lavaboya ve/veya banyo giderlerine boşaltmak veya dökmek veya yemek atıklarının ve artıklarının uygun olmayan şekilde saklanması YASAKTIR (kabul edilen uygulama: buzdolabında, kapalı bir kapta saklamaktır). Konut birimlerinde pirinç pişiricilerin ve diğer düdüklü tencerelerin (elektrikli ve diğer tipler) kullanılması yasaktır. Bu kurala uyulmaması, herhangi bir mali zararın ödenmesinin yanı sıra derhal tahliye ile cezalandırılabilen Ev Kurallarının ciddi bir ihlali olarak kabul edilir.
 25. Kişisel hijyen ve çevre temizliğine uyulmaması topluluktan atılma ile sonuçlanacaktır. Konut binalarının pencerelerinden dışarı nesne, atık veya sıvı atmak YASAKTIR.
 26. Bitkiler yalnızca pencere, balkon ve koridorlarda, başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde ve geçerli yangın güvenliği yönetmeliklerine uygun olarak bulundurulabilir.
 27. Konaklama tesisinde köpek, kedi ve diğer evcil hayvanların bulundurulması YASAKTIR.
 28. Bir konut biriminden diğerine taşınırken kiracı, konut yöneticisi ile işbirliği yapmakla yükümlüdür.
 29. Kapıcının ve/veya Staff House Zrt. firmasının izni olmadan başka bir konut birimine taşınmak YASAKTIR ve konut biriminden tahliyeyle sonuçlanabilir.
 30. Resmi olarak Staff House Zrt. firmasının binalarında kayıtlı ve burada ikamet eden sakinler, 5 günden fazla devamsızlıklarını yazılı olarak (mektup, e-posta) Kapıcıya önceden bildirmelidir. Böyle bir ön yazılı bildirimin bulunmaması halinde; Devamsızlığın 5 günü aşması halinde ilgili sakin konuttan çıkarılabilir ve tahliye edilebilir. Böyle bir durumda, geride bırakılan eşyaların (ekipman, nesneler vb.) devamsızlığın başlangıcından itibaren 15 gün boyunca saklanmasından ve iadesinden Staff House Zrt. firması sorumludur.
 31. Staff House Zrt. firmasının binalarında resmi olarak kayıtlı olan ve ikamet eden sakinler, yazılı bildirimde bulunarak kendi kararlarıyla ayrılabilirler ancak 60 gün içinde geri dönmeleri Staff House Zrt. firması tarafından reddedilebilir.
 32. Kapıcıya danıştıktan sonra, çıkış formunu ve oda envanterini doldurup imzalayarak taşınmak mümkündür. Odaların ve ekipmanların temizlenerek orijinal hallerine döndürülmesi gerekmektedir.

Staff House Zrt. firmasına iletilecek bir talep veya beyan olması halinde, Macarca değilse, talebi/beyannameyi sunan mukimin, açık iletişim için gerekli dilleri bilen, iletişim ve sürecin yönetimine işvereni tarafından yetkilendirilen bir irtibat kişisini dahil etmesi gereklidir.

Herhangi bir istek veya sorun ilk önce Kapıcıya iletilmelidir.!

Ev Kurallarından herhangi birine uyulmaması, konaklama yerinden derhal tahliye edilmenizle sonuçlanabilir!

Bu kuralları bilmek ve bunlara uymak, sizi ikamet ettiğiniz binanın kurallarına aşina olmaktan ve bunlara uymaktan muaf tutmaz.

+